Låt dig inspireras!

Text från okänd:

Inspiration kommer lätt till dig när du är fri från dagliga bestyr och bekymmer. Inspiration är ett sinnestillstånd som ger en känsla av att allting är möjligt.

Men vad är då inspiration i praktiken?

Jo, ett flöde av energi som rör sig genom oss när vi tonar in på vårt ”högre jag”. Det är ett tillstånd vi kan skapa utan ansträngning. Istället för att försöka påverka och få saker att hända, skall du bara hänge dig och låta saker ske. När du är inspirerad känner du att allt går lätt – du får ”flyt” (flow).

Inspiration kommer inte slumpmässigt – det handlar om öppenhet och mottaglighet. Behovet sänds ut, och svaret kommer. Var medveten om ditt behov och håll utkik efter svaret!